نمایندگی هاست

5 GB

5 گیگ فضای نمایندگی
نامحدود پهنای باند
CPanel/WHM پنل مدیریت
10 حداکثر ایجاد اکانت
نامحدود بقیه امکانات
ssl رایگان
دیتاسنتر آلمان

10 GB

10 گیگ فضای نمایندگی
نامحدود پهنای باند
CPanel/WHM پنل مدیریت
20 حداکثر ایجاد اکانت
نامحدود بقیه امکانات
ssl رایگان
دیتاسنتر آلمان

15 GB

15 گیگ فضای نمایندگی
نامحدود پهنای باند
CPanel/WHM پنل مدیریت
30 حداکثر ایجاد اکانت
نامحدود بقیه امکانات
ssl رایگان
دیتاسنتر آلمان

20 GB

20 گیگ فضای نمایندگی
نامحدود پهنای باند
CPanel/WHM پنل مدیریت
40 حداکثر ایجاد اکانت
نامحدود بقیه امکانات
ssl رایگان
دیتاسنتر آلما